Vajiravudh News

 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

 

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ ลานหน้าอาคารรามจิตติ วชิราวุธวิทยาลัย

          โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นประจำในทุกเช้าวันจันทร์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ระหว่างเวลา 06.15 - 06.45 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ