Vajiravudh News

 

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

 

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 วชิราวุธวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 อาคารอัศวพาหุ วชิราวุธวิทยาลัย

          ในโอกาสนี้ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยราชการ และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 219 คน และมีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาครวม 98,550 ซี.ซี. เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป