|| ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567
|| ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567
|| กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567
|| รายละเอียดค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
|| แผนที่วชิราวุธวิทยาลัย
 

 

 Updated : 23 ต.ค. 66

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์
: 0 2669 4526-9 ต่อ 295