Vajiravudh News

 

การแข่งขันแบดมินตันภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

 

          ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันแบดมินตันภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |