Vajiravudh News

 

โรงเรียนปัญญาประทีปศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย

 

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัยให้การต้อนรับผู้คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปัญญาประทีป ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนประจำ การบริหารจัดการคณะ และกิจกรรมภายในโรงเรียน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสองโรงเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในอนาคตต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |