Vajiravudh News

 

กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2566
“ลอยกระทงวิถีไทย วชิราวุธวิทยาลัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

 

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัยจัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทงวิถีไทย วชิราวุธวิทยาลัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมด้วยความอิ่มบุญและสุขใจในวันลอยกระทง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |