Vajiravudh News

 

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี
จัดโดยกรมพลศึกษา

 

          ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ เสริมสร้างประสบการณ์ และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี วชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรุงเทพมหานคร และรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี วชิราวุธวิทยาลัยไม่ผ่านเข้ารอบ ณ สนามโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3 |