|  ปีการศึกษา 2564 | 2565 |  
 • พิธีการ-กิจกรรมวชิราวุธวิทยาลัย
 • ประชาสัมพันธ์
 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
 • เสวนา อบรม สัมมนา
 • โรงเรียน
 • ทุนและรางวัล
 • วิชาการ
 • อำนวยการ
 • สำนักงานผู้บังคับการ
 • กีฬา
 • ดนตรี
 • ละคร
 • กิจกรรม
 • กิจกรรมต่างประเทศ
 • ของที่ระลึกโรงเรียน
 
ทุนและรางวัล
 
23 พ.ย. 65 ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

: การรับสมัครทุนพระยาปรีชานุสาสน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

7 มี.ค. 66 วชิราวุธวิทยาลัย : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2566
วิชาการ
 
13 พ.ค. 65 ฝ่ายวิชาการ : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงเรียนวิชาเพิ่มเติมเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
||
ม.1 || ม.2 || ม.3 || ม.4 || ม.5 || ม.6 ||