โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๑๐๑  |  ๑๐๒  |  ๑๐๓  |  ๑๐๔  |  ๑๐๕  |  ๑๐๖  |  ๑๐๗  |  ๑๐๘  |  ๑๐๙  |  ๑๑๐  |  ถัดไป  |

 

๑๑๐. โรงเรียนราษฎร์มณฑลกรุงเทพฯ และมณฑลพายัพ ()

 

          นอกจากจะแสดงความดำรงโรงเรียนราษฎร์ในมณฑลกรุงเทพฯ แล้ว ในส่วนของโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงธรรมการได้จัดส่งแบบพิมพ์คำขอดำรงโรงเรียนราษฎร์ไปถวายนายพลโท หม่อมเจ้าบวรเดช กฤดากร (นายพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช) อุปราชมณฑลภาคพายัพ เพื่อทรงจัดให้โรงเรียนราษฎร์ในมณฑลพายัพแสดงความจำนงดำรงโรงเรียนราษฎร์ต่อไป แต่ในเวลานั้นหัวหมื่น พระยาราชดรุณรักษ์ (เสริญ ปันยารชุน - พระยาปรีชานุสาสน์) ผู้บังคับการโรงเรียนลงมาราชการที่กรุงเทพฯ อุปราชจึงโปรดให้ส่งแบบพิมพ์คำขอกลับคืนมาให้ผู้บังคับการทำเรื่องยื่นต่อกระทรวงธรรมการโดยตรง

 

 

 

 

 

          เมื่อพระยาราชดรุณรักษ์ได้รับแบบพิมพ์คำขอดำรงโรงเรียนราษฎร์แล้ว ได้กรอกรายละเอียดและเสนอให้จางวางเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ - เจ้าพระยารามราฆพ) ลงนามในแบบพิมพ์ยื่นต่อกระทรวงธรรมการ ดังนี้

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ก่อนหน้า  |  ๑๐๑  |  ๑๐๒  |  ๑๐๓  |  ๑๐๔  |  ๑๐๕  |  ๑๐๖  |  ๑๐๗  |  ๑๐๘  |  ๑๐๙  |  ๑๑๐  |  ถัดไป  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |