กำหนดการ
สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2566

 

          กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับปรับปรุง
27 มกราคม 2566)

 

กรุณาคลิกที่นี่ >>

ข้อมูลเมื่อ : 27 ม.ค. 66

 

ประกาศ
ผลคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2565

 
ประถมศึกษา
ป.4 ป.5 ป.6
ป.4/3    
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1 ม.2 ม.3
ม.1/5    
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.4/2 - ม.6/2
ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3
ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4
ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5
ม.4/6 ม.5/6 -
 

ข้อมูลเมื่อ : 17 ม.ค. 66

 

แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา
วชิราวุธวิทยาลัย

 

     คำร้องขอเอกสารในกรณีที่ไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเองที่โรงเรียน

 

กรุณาคลิกที่นี่ >>

ข้อมูลเมื่อ : 7 พ.ย. 65

 

มาตรการดำเนินงาน
Sandbox:
Safety Zone in School

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 2 พ.ย. 64

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

  รับสมัคร : บรรณารักษ์ / จนท.ทะเบียนและวัดผล / จนท.จดหมายเหตุ / ภัณฑารักษ์ / จนท.ประสานงาน
  วชิราวุธฯ เข้าร่วมประลองมินิรักบี้กระชับมิตร ณ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ จังหวัดชลบุรี
  วชิราวุธฯ ร่วมกับ GEN Thailand จัดกิจกรรม Pitch@School ประจำปีการศึกษา 2565 รอบชิงชนะเลิศ
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวชิราวุธฯ กับคณะสถาปัตยกรรมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
  วชิราวุธฯ ร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566
  วชิราวุธฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก "พี่ให้ น้องเรียนรู้"
  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ปีที่ 112
  การลงนามถวายพระพรและสวดมนต์ถายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
  อบรมการโต้วาทีแก่นักเรีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มหลังควิด-19
  VC Singing Contest 2022
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0 2669 4526-9  โทรสาร. 0 2669 4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)